MÜÜGITINGIMUSED

Nemrak Haldus OÜ (edaspidi nimetatud Müüja, kelle kontaktandmed on välja toodud käesolevates müügitingimustes allpool), opereerib ja haldab veebilehte www.karmen-pedaru.com, mille vahendusel toimub müügikeskkonnas (edaspidi nimetatud e-pood) Müüja poolt müügiks pakutavate toodete müümine ja ostmine.

Käesolevad müügitingimused reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad e-poe kliendi (edaspidi nimetatud Klient) ja Müüja vahel seoses Kliendi poolt Müüjalt veebilehel  www.karmen-pedaru.com e-poest toodete ostmisel.

Palume Kliendil lugeda käesolevad müügitingimused hoolikalt läbi ja nendega põhjalikult tutvuda. Kui te ei saa müügitingimustest kas täielikult või osaliselt aru või ei nõustu nendega kasvõi osaliselt, siis palun ärge e-poodi kasutage. E-poe kasutamisel nõustub Klient käesolevate müügitingimustega täies ulatuses. 

Täname väga veebilehe www.karmen-pedaru.com külastamise eest!

1.   Tooted 

1.1.Müüja pakub Klientidele müügiks veebilehel www.karmen-pedaru.com e-poes kuvatavaid tooteid.

1.2.Tooteid müüakse ainult e-poes.

1.3.E-poes kuvatavad fotod toodetest on pigem illustratiivse tähendusega. Fotod toodetest võivad vähesel määral erineda toodete tegelikust väljanägemisest. Need tooted, millele on tekstiiliprinditehnikaga kangale teostatud muster, üksikud kujundid või muud taolised disainielemendid, ei ole identsed.

1.4.E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas, va kui konkreetse toote juures on väljatoodud teisiti.

1.5.Tootevalik võib muutuda igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta. 

1.6.Toodete pakendamise kohaks on Euroopa Liit, Eesti Vabariik.

2.   Hinnad ja maksetingimused

2.1.Toodete hinnad on väljatoodud e-poes.

2.2.Toodete hinnad on e-poes kuvatud koos käibemaksuga. 

2.3.Makseid võtab Müüja vastu eurodes.

2.4.Makseid on võimalik teostada Eesti,Soome,Läti ja Leedu pangalinkide kaudu ning Visa või Mastercard kaardimaksena.

2.5.Hinnad võivad muutuda igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta. Soodushindadest ja –kampaaniatest võib Müüja anda teada uudiskirjas või muul viisil. 

2.6.Kui Müüja on e-poes toodete hindu alandanud pärast Kliendi poolt tellimuse esitamist ja toodete eest tasumist, siis ei Kliendil õigust nõuda hinnavahe hüvitamist.

2.7.Juhul, kui mõne toote hind on e-poes kuvatud ebaõigesti foto-, trüki- või muu taolise eksimuse tõttu, on Müüjal õigus ühepoolselt müügitehingust taganeda selle toote osas, mis on e-poes kuvatud ebaõige hinnaga.

2.8.E-poes toodete ostmisel tasub Klient nende eest 100% ettemaksuna.

2.9.Toodete hindadele lisandub toodete saatmistasu vastavalt Kliendi poolt valitud saatmisviisile, va kui eritingimustega ei ole ette nähtud teisiti.

2.10.Toodete eest tasumisel kohustub Klient ise maksma oma panga- või mis tahes muude makset vahendavate kolmandate isikute lisanduvad teenustasud täies ulatuses, kui taolised peaksid rakenduma, näiteks teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

2.11.Toodete ostmiseks peab Klient lisama tooted ostukorvi, kasutades selleks nuppu „Lisa ostukorvi“, ja seejärel kinnitama ostukorvi, kasutades selleks nuppu „Kinnita ostukorv“. Seejärel suunatakse Klient toodete eest tasuma kolmanda isiku – so Maksekeskus AS-i (www.maksekeskus.ee) maksekeskkonda.

2.12.Ostu eest saab Klient tasuda pangalingiga või krediitkaardiga. 

2.13.Toodete eest tasumine ja makse vastuvõtmine toimub väljaspool Müüja enda veebilehte, eelnimetatud kolmanda isiku maksekeskkonnas pangalinkide kaudu või krediitkaardi andmeid või muid maksevõimalusi kasutades.

2.14.Maksmisel peab Klient sisestama maksekeskkonnas makse teostamiseks vajalikud pangaandmed korrektselt. Müüjal puudub ligipääs teenuse Kliendi pangaandmetele. 

2.15.Pangalingiga tasumisel peab Klient pärast makse teostamist vajutama nupule „Tagasi kaupmehe juurde“, vastasel juhul ei saadeta Maksekeskus AS-i poolt Müüjale automaatset kinnitust makse laekumise kohta ning Müüjal ei ole sellest tulenevalt võimalik ega kohustust saata Kliendile tooteid enne, kui taoline kinnitus on Maksekeskus AS-i poolt Müüjale saadetud. Klient mõistab ja kinnitab, et ta järgib käesolevas punktis kirjeldatut ja vastutab ainuisikuliselt selle kohustuse kohase täitmise eest.

2.16.Klient saab toodete ostmisest lihtsalt loobuda igal ajal kuni ajahetkeni, mil Klient teostab pärast ostukorvi kinnitamist Maksekeskus AS-i vahendusel makse. 

2.17.Juhul kui Kliendiks on juriidiline isik või füüsiline isik, kes soovib personaalselt adresseeritud arve genereerimist, siis kohustub Klient asjakohased andmed Müüjale veebilehe kaudu teatavaks tegema enne toodete eest tasumist, vastasel juhul ei ole taolise arve genereerimine enam võimalik. Hilisemalt arvet ostetud toodete eest ei muudeta, va erikokkuleppel ja lisatasu eest.

2.18.Tellimuse vormistamiseks peab Klient enne ostukorvi kinnitamist sisestama kõik vajalikud ja tõesed andmed. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist hoolikalt kontrollima esitatavate andmete õigsust, vältimaks tekkida võivaid viivitusi, kahjusid ja arusaamatusi. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebaõigetest andmetest tingitud tellimuse täitmise võimatuse, viivituse või mistahes muude negatiivsete tagajärgede eest. 

2.19.Tellimuse kinnitamise kohta saadab Müüja Kliendile teavituse Kliendi e-posti aadressile.

2.20.Klient annab toodete ostmisel oma andmeid sisestades Müüjale õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid ulatuses, milles see on vajalik Kliendile arve genereerimiseks ja e-posti teel edastamiseks ning toodete saatmiseks. Klient annab Müüjale samuti nõusoleku toodete eest maksmisel esitatavate vajalike isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja edastamiseks. Müüja on antud juhul isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-i. Isikuandmete kogumise, töötlemise ja edastamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud privaatsustingimustes.

2.21.Kui tellitud kaupa ei ole Kliendile võimalik saata seoses toodete läbimüügiga või muul põhjusel, näiteks selle tõttu, et toode on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu, tühistab Müüja tellimuse ja teavitab Klienti sellest asjaolust mõistliku aja jooksul. Müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui ka täielikult. Müüja tagastab Kliendile tasutud rahasumma hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul Kliendile vastavasisulise teate saatmisest. 

2.22.Euroopa Liidust väljastpoolt tehtud tellimustele võidakse toodete saatmise sihtriigis rakendada kohalikke tolli- ja/või impordimakse ja/või lõive. Klient vastutab taoliste tolli- ja/või impordimaksude ja/või lõivude tasumise ja nende tasumiseks asjaajamise korraldamise eest ainuisikuliselt. Eelnimetatud maksude ja lõivude suurus erineb riigiti, mistõttu peaks Klient rakenduvate maksude ja lõivude osas küsima lisainformatsiooni toodete saatmise sihtriigi vastavatest asutusest. 

3.   Toodete saatmine 

3.1.Tooted saadetakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja Ühendkuningriiki.

3.2.Tooted saadetakse Kliendile üldjuhul mitte hiljem kui 4 (nelja) tööpäeva,maksimaalselt 7 (seitsme) tööpäeva,jooksul pärast toodete eest makstava kogu ostuhinna laekumist Müüja arveldusarvele, va kui tegemist ei ole kiirtellimusega, mille puhul saadetakse tooted Kliendile üldjuhul mitte hiljem kui  2 (kahe) tööpäeva,maksimaalselt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast toodete eest makstava kogu ostuhinna laekumist Müüja arveldusarvele.

3.3.Toodete Kliendile saatmiseks käesolevate müügitingimuste tähenduses loetakse toodete Müüja laost väljasaatmist ja transporditeenuse osutajale või postiasutusele üleandmist.

3.4.Tarneaeg võib tooteti erineda, sellisel juhul on e-poes välja toodud toodete orienteeruvad saatmisajad või annab Müüja sellest teada uudiskirjaga.

3.5.Tooted saadetakse Kliendi poolt valitud saatmismeetodit (näiteks DHL Express või DPD kullerteenust või pakiautomaati kasutades) Kliendi poolt osundatud aadressile. Juhul, kui mõne sihtkoha puhul ei ole võimalik tooteid Kliendile saata Kliendi valitud saatmismeetodit kasutades, siis saadetakse tooted Kliendile selliselt, et need toimetatakse kohale lähimasse postkontorisse. 

3.6.Juhul kui Klient ei lähe toodetele järele transporditeenuse osutaja või postiasutuse poolt selleks ettenähtud tähtaja jooksul või ei võta toodete valdust vastu, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud ja muud kahjud, mis võivad kaasneda.

3.7.Müüja ei vastuta Kliendile toodete saatmisel, mh viivitus kolmanda isiku poolt kättetoimetamis- ja/või transporditeenuse osutamisel, ega Kliendile toodete kättetoimetamisega mis tahes muul põhjusel hilinemisel tekitatud otsese ega kaudse kahju eest ega maksa selle eest Kliendile hüvitist. 

4.   Müügilepingust taganemine ja toodete tagastamine 

4.1.Kliendil on enne ostukorvi kinnitamist igal ajal võimalik muuta ostukorvi sisu, mh toodete kogust, või soovi korral tooted ostukorvist kas osaliselt või täielikult eemaldada.

4.2.Kliendil on õigus ostust taganeda ka pärast toodete eest makse sooritamist, kuid enne toodete Kliendile saatmist. Selleks peab klient saatma vastavasisulise e-kirja Müüja e-posti aadressile customerservice@karmen-pedaru.com. Saates Müüjale eelnimetatud e-kirja, peab Klient kindlasti lisama oma tellimuse numbri ning Kliendi makseinformatsiooni, vastasel juhul ei saa Müüja lugeda Kliendi vastavat tahteavaldust korrektseks müügilepingust taganemiseks.

4.3.Pärast toodete kättesaamist on Kliendil 14(neljateistkümne)-kalendripäevane toodete tagastamise õigus, järgides toodetega kaasasaadud juhiseid ja täites toodete tagastamiseks vajalikud dokumendid.

4.4.Toodete tagastamiseks peab Klient Müüjaga kontakteeruma e-posti teel saates vastavasisulise sooviavalduse Müüja e-posti aadressile customerservice@karmen-pedaru.com. 

4.5.Juhul kui Klient kasutab oma õigust tooted tagastada, siis on Klient kohustatud tooted Müüjale tagasi saatma 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Taganemistähtaega arvestatakse alates kalendripäevast, mil Klient või mis tahes kolmas isik, kes on Kliendi poolt selleks osundatud ja kes ei ole toodet transportiv isik, on tooted saanud enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühes tootest ja need saadetakse Kliendile erinevatel aegadel, siis arvestatakse taganemistähtaega viimase tarne kättetoimetamisest Kliendini.

4.6.Toodete Müüjale tagasisaatmiseks käesolevate müügitingimuste tähenduses loetakse Kliendi poolt toodete transporditeenuse osutajale või postiasutusele üleandmist. Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Müüjale üle alates ajahetkest, mil tooted on antud tagasi Müüja valdusesse.

4.7.Toodete tagasisaatmisega seonduvad mõistlikud kulud kannab Müüja. 

4.8.Kõik tagastatavad tooted peavad olema kasutamata ja voldituna pakendatud tellimuse kohaselt koos suletud originaalse müügipakendiga, sh müügipakendi sees oleva siidipaberiga. Toodete tagastamisel on Klient kohustatud panema müügipakendi/tootepakendi transportimiseks ettenähtud välispakendisse/saatmispakendisse, mis on valmistatud tooteid transportimisel tekkida võivate vigastuste eest kaitsvast materjalist, ning kleepima sellele pakendile toodete tagastamiseks ettenähtud dokumendid. 

4.9.Klient on kohustatud avama toodete pakendi ettevaatlikult, seda kahjustamata. 

4.10.Tagastatavad tooted peavad sisaldama kõiki elemente, sh koos toodetega müügipakendis olevaid esemeid. Toodetel olevaid hinna- ega muid silte ei tohi Klient eemaldada ega toodete müügipakendeid ära visata enne, kui Klient on otsustanud tooted tagastamata jätta. 

4.11.Kui Kliendi poolt tagastatavad tooted (sh nii tooted kui ka toodete müügipakendid) on kahjustunud ning need kahjustused ei ole tekitatud Müüja enda poolt enne toodete Kliendile saatmist, on Müüjal õigus Kliendile tagastatavast ostusummast tasaarvestada toodete ja/või toodete müügipakendite taastamiseks vajaminev rahasumma. 

4.12.Tooted loetakse tagastatuks kui need on Müüjale kättetoimetatud. Kliendile tagastatakse tagastatud toodete eest makstud rahasumma hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates tagastatud toodete kättesaamisest Müüja poolt. Raha tagastatakse ainult samale Kliendi arvelduskontole, millelt toimus toodete ostu eest laekumine Müüja arveldusarvele. 

4.13.Kuni tagastatud toodete Müüja poolt kättesaamiseni kannab toodete juhusliku kahjustumise ja hävimise riisikot Klient. 

5.   Pretensioonide esitamine ja vastutus

5.1.Müüja vastutab toodete defektide ja/või toodete muude müügilepingule mittevastavuste eest, kui defekt või muu müügilepingule mittevastavus oli olemas toodete Kliendile saatmise ajal. Müüja vaatab enne toodete pakendamist ja Kliendile saatmist kõik tooted hoolikalt üle, et toodetel ei esineks defekte ega muid müügilepingule mittevastavusi. 

5.2.Klient on kohustatud toodete defektide ja/või toodete muude müügilepingule mittevastavuste avaldumisel oma pretensioonidest Müüjat teavitama 14 kalendripäeva jooksul alates toodete Kliendile kättetoimetamise päevast. 

5.3.Pretensioonidest teavitamiseks peab Klient Müüjaga kontakteeruma e-posti teel saates vastavasisulise teavituse, milles on üheselt arusaadavalt toodud välja, millisel tootel on defektid või muu müügilepingule mittevastavus, Müüja e-posti aadressile customerservice@karmen-pedaru.com, vastasel juhul ei saa pretensiooni lugeda Müüja poolt kättesaaduks ning Müüja ei saa lugeda Kliendi vastavat tahteavaldust korrektseks müügilepingust tuleneva nõude esitamiseks. 

5.4.Müüja vaatab kõik defekti või muu müügilepingule mittevastavuse tõttu tagastatud tooted nende kättetoimetamisel hoolikalt üle. Müüja ei vastuta juhul, kui (i) toodete kahjustumine või hävimine on Kliendi enda tekitatud või on tekkinud toodete ebareeglipärase kasutamise tulemusena, (ii) toodete kahjustumine või hävimine on tekkinud toodete kasutus- või hooldusjuhenditele mittevastava kasutamise tõttu, (iii) toodete kulumine on toimunud toodete tavapärase kasutamise tulemusena, (iv) toodete väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, või (v) Kliendil puudub ostu sooritamist tõendav või muu dokument, mis võimaldab tuvastada Kliendi poolt toodete tellimise.

5.5.Müüja ei vastuta müügilepingu mittekohase täitmisega tekitatud kahju eest juhul, kui kahju tekkis taoliste asjaolude esinemise tõttu, mida Müüja ei oleks saanud mõistlikult ette näha ega vältida.

5.6.Toodetel defektide või müügilepingu tingimustele muude mittevastavuste esinemise korral Müüja kas asendab vastavad tooted, juhul kui see on võimalik, või tagastab Kliendile toodete eest makstud rahasumma. Vajadusel toimub asjaolude täpsustamiseks Müüja ja Kliendi vahel suhtlus e-posti teel.

5.7.Klient on kohustatud alles hoidma toodete müügipakendi, arve ja saatelehe.

5.8.Klient kohustub kasutama e-poodi üksnes seadustele ning headele kommetele ja tavadele vastavatel eesmärkidel.

5.9.Klient ise vastutab oma seadmete, tarkvara ja mis tahes muude tehniliste seadmete ja/või infotehnoloogiliste lahenduste eest oma arvutis, mis on e-poe kasutamiseks vajalikud.

5.10.Müüja ei vastuta mitte mingil juhul ega määral selliste kahjude eest, mis võivad Kliendil tekkida seeläbi, et e-pood ei ole ajutiselt kättesaadav või ei funktsioneeri korrektselt, või et ligipääs e-poele või e-poe kasutamine on mis tahes viisil takistatud, peatatud või piiratud.

5.11.Müüjal on õigus mis tahes ajal ilma etteteatamata, mh veebilehe arendus- ja hooldustööde tegemise ajaks, e-poe kättesaadavus peatada või seda piirata.

5.12.Müüja maksimaalne vastutus on alati piiratud toodete müügihinnaga.

6.   Intellektuaalne omand

6.1.Veebilehel www.karmen-pedaru.com kättesaadavaks tehtud kogu sisu (mh tekstid, fotod toodetest, veebilehe kujundus) on autoriõigusega kaitstud, va juhul, kui Müüja poolt on veebilehel www.karmen-pedaru.com selgesõnaliselt väljatoodud teisiti. Ilma autoriõiguste omaja vastava kirjalikus vormis loata ei ole veebilehel www.karmen-pedaru.com kättesaadavaks tehtud sisu kasutamine lubatud.

6.2.Autoriõigus veebilehel www.karmen-pedaru.com kättesaadavaks tehtud autoriõigusega kaitstavale sisule, samuti õigused domeenile www.karmen-pedaru.com ning Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgile KARMEN PEDARU ning rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitsega Ühendkuningriigis KARMEN PEDARU kuuluvad eksklusiivselt Müüjale. 

7.   Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

7.1.Käesolevatele müügitingimustele ja müügitingimuste oluliseks osaks olevatele privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

7.2.Mis tahes esilekerkivad erimeelsused üritavad Müüja ja Klient alati lahendada sõbralikult omavaheliste läbirääkimiste teel.

7.3.Vaidlused, mis tekivad seonduvalt käesolevate müügitingimustega või müügitingimuste oluliseks osaks olevate privaatsustingimustega või e-poes ostu sooritamisel tekkida võivate mis tahes muude õigussuhetega seonduvalt, mida ei õnnestu lahendada sõbralikult omavaheliste läbirääkimiste teel, alluvad eranditult Harju Maakohtu Tallinna kohtumajale, asukohaga Eesti Vabariigis.

8.   Müügitingimuste muutmine

8.1.Müüja jätab endale õiguse käesolevaid müügitingimusi ja nende osaks olevaid privaatsustingimusi igal ajal ilma etteteatamata muuta, avaldades müügitingimuste ja/või privaatsustingimuste muudetud versiooni käesoleval veebilehel või saates vastava informatsiooni otse registreeritud kasutajate e-posti aadressile uudiskirjana.

8.2.Kui Klient ei nõustu kas osaliselt või täielikult uute müügi- või privaatsustingimustega, on Klient kohustatud veebilehe www.karmen-pedaru.com külastamise ja e-poe kasutamise viivitamatult lõpetama. Kui Klient jätkab veebilehe www.karmen-pedaru.com külastamist ja e-poe kasutamist, loetakse, et Klient on nõustunud muudetud müügi- ja privaatsustingimustega.

8.3.Müügitingimuste ja/või privaatsustingimuste muudatustega tutvumiseks on Kliendil vaja müügi- ja/või privaatsustingimused üle vaadata ning veenduda enne veebilehe www.karmen-pedaru.com külastamist ja e-poe kasutama hakkamist, et Klient on kehtivate müügi- ja privaatsustingimustega põhjalikult tutvunud ning kehtivate tingimustega täielikult nõus.

8.4.Müügi- ja privaatsustingimuste muudetud versioonid on jõus alates konkreetses versioonis osundatud kuupäevast.

9.   Muud tingimused

9.1.E-poest toodete ostmiseks peab Klient olema täisealine (vähemalt 18-aastane) otsustus- ja teovõimeline isik.

9.2.Ostu sooritamise kohaks on Eesti Vabariik.

9.3.Kliendi ja Müüja vahel loetakse müügileping sõlmituks ajahetkest, mil Müüja on tellimuse kinnitanud, ning tingimusel, et toodete eest makstav kogu ostuhind on jõudnud Müüja arveldusarvele.

9.4.Müügitingimustes kasutatud alapunktide pealkirjad on mõeldud üksnes struktureerimiseks, et kergendada müügitingimuste lugemist. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust müügitingimuste tõlgendamisel.

9.5.Juhul, kui müügitingimuste mingi tingimus osutub õigusaktide vastuvõtmise, muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud müügitingimuste kehtivust ning Müüja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele mittevastava tingimuse asendamiseks uue tingimusega.

9.6.Käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks on privaatsustingimused ja tagastustingimused.

10.   Müüja kontaktandmed

10.1.Ärinimi: Nemrak Haldus

10.2.Registrikood: 16103328

10.3.Käibemaksukohustuslase number: EE102310986

10.4.Tegevuskoha aadress:  Kiriku põik 4a-5, Tallinn 10130, Eesti 

10.5.E-post: customerservice@karmen-pedaru.com 

10.6.Telefon: +37254410498

Müügitingimusi uuendati viimati 01.12.2022